Účetnictví a oceňování nemovitostí

Účetnictví

 • kompletní vedení daňové evidence a účetnictví pro všechny druhy organizací a firem
 • zpracování účetní uzávěrky včetně vypracování daňových přiznání
 • kompletní zpracování mezd
 • vedení skladové evidence
 • zpracování ekonomických rozborů, analýz a cash flow
 • vypracování podnikatelských záměrů
 • vyřízení veškeré daňové a účetní problematiky s příslušnými úřady a institucemi
 • zajištění daňového poradenství a auditu
Účetnictví

Tak jak je Vaše firma jedinečná i naše ceny se liší. Proto nám zavolejte, domluvte si schůzku, řekněte Vaše požadavky a my Vám následně navrhneme takovou cenu, aby byly obě strany spokojeny.

řídíme se heslem: Win2Win

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí

 • stanovení zjištěné ceny pro daň z převodu nemovitosti
 • stanovení zjištěné ceny pro daň dědickou včetně návrhu hodnoty obvyklé
 • stanovení zjištěné ceny podle příslušných cenových předpisů pro potřeby rozvodového řízení, včetně návrhu hodnoty obvyklé
 • ocenění nemovitostí pro vklad nemovitostí do majetku (účetnictví) firmy
 • ocenění věcných břemen
 • ocenění při dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí
 • ocenění nemovitostí pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti
 • ocenění nemovitosti pro veřejnou dražbu
 • ocenění provedených stavebních prací
 • další dle konkrétního zadání

Máte zájem o naše služby?

Zavolejte nám